GDPR nariadenie platné pre cestovateľský blog BezMapy

Od 25.5.2018 nadobudlo platnosť Európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

Aké osobné údaje uchováva portál BezMapy?

  • emailová adresa (v prípade jej zadania)
  • meno, priezvisko, poštová adresa a telfónne čislo (v prípade objednávky v eObchode)
  • súbory cookies po dobu 30 dní

Ako dlho sú osobné údaje uchovávané?

  • Osobné údaje sú uchovávané po dobu 2 rokov od ich zadania a súbory cookies po dobu 30 dní.

Na čo sú osobné údaje používané?

  • na marketingové účely a nie sú poskytované tretím stranám