Spolupráca s blogermi a cestovateľským blogom Bez Mapy a reklama

Cestovateľský blog Bez Mapy je portál pre slovenských a českých cestovateľov, ktorý sa zameriava na destinačný marketing. Založený v roku 2013, dnes patrí medzi najčítanejšie blogy na Slovensku s jasne stanovenou cieľovou kategóriou čitateľov. 

Dátum založenia: december 2013
Periodicita: 3-7x týždenne
Počet unikátnych článkov: 600+
Publikum: Čitatelia Bez Mapy sú prevažne bezdetní, zárobkovo činní ľudia vo veku 25-34 rokov. Najviac ich pochádza z Bratislavy, druhá najväčšia skupina býva v Košiciach a Prahe.


Štatistiky návštevnosti spolu za august, september a október 2018

Hlavnými komunikačnými kanálmi Bez Mapy sú 1. blog, 2. Instagram, 3. Facebook.

Zobrazenia stránky: 208 263 zobrazení
ženy: 65,4 %
muži: 34,6 %
priemerný vek: 25-34 rokov (49% čitateľov)

Priemerný čas na stránke: 3:07 minút
Počet odberateľov newslettra: 3500 +
Priemerný open rate mailu: 48 %


BezMapy na sociálnych sietiach

Facebook Milan Bez Mapy 19 700+ fanúšikov
Priemerný organický dosah príspevku 5 000 – 15 000 ľudí
Pomer žien a mužov 67% žien a 32% mužov
Veková kategória 25 – 34 rokov
Lovec leteniek 15 000+ členov

 

Instagram 12 900+ sledovateľov
Priemerné zobrazenie Instagram Story 4 500+ používateľov za 24 hodín
Priemerný počet impresií 1 príspevku vo feede 10 000 zobrazení
Periodicita publikovania 3-7 príspevkov týždenne
Pomer žien a mužov 70% žien a 30% mužov
Veková kategória sledovateľov 25 – 34 rokov

Fanúšikovia pochádzajú z: 1.Bratislavy, 2.Prahy, 3.Košíc


Záujmy čitateľov podľa Google Analytics

 • Sports & Fitness/Sports Fans
 • Technology/Technophiles
 • Lifestyles & Hobbies/Outdoor Enthusiasts
 • Media & Entertainment/Gamers

Všetky články sú SEO optimalizované s poctivo vyberanými kľúčovými slovami. V mnohých prípadoch sa objavujú na prvej stránke v Google. Cestovateľský blog Bez Mapy charakterizujú jeho čitatelia ako zábavný, vtipný a autentický.


Možnosti spolupráce

 • publikovanie PR článkov (všetky píšem sám, hotové neprijímam) (príklad)
 • publikovanie brandových príspevkov na sociálne siete, ambasádorstvo (príklad-1, príklad-2)
 • účasť na press tripoch pre médiá, cestovné kancelárie a turistické organizácie (príklad)
 • destinačný marketing (príklad)
 • účasť na verejných akciách, speakovanie (príklad)
 • link building
 • bannerová reklama (neodporúčam, v dnešnej dobe málo efektívna)

Pre záujem o spoluprácu ma kontaktujte cez kontaktný formulár:


Prevádzkovateľom portálu je Ing. Milan Bardún, IČO 50315480, zapísaný v Obchodnom registri č. 110-247967, okresný úrad Bratislava